- โปรดตั้งรหัสลับนี้ไว้ใช้ยืนยันในการถอนเงิน
- โปรดระบุข้อมูลให้ถูกต้อง
ข้อมูลรายละเอียดการยืนยันการโอนเงิน
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบโปรดโอนเงินเป็นเศษ เช่น 1000.35
โปรดใส่เวลาให้ตรงกับช่วงเวลาที่ท่านได้โอนเงิน
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบโปรดโอนเงินเป็นเศษ เช่น 1000.35
รหัสป้องกันสแปม